Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
7
11
17 18 20
23 25 26 28
29 2 3 5 6

 

Biudžeto suvestinė

2015 M. ASIGNAVIMAI KRAŠTO APSAUGAI

 

2014 m. gruodžio 11 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, kuriuo patvirtinti asignavimai Krašto apsaugos ministerijai (toliau–KAM) sudaro 425,0 mln. Eur, įskaitant asignavimus dotacijoms savivaldybėms mobilizacijos funkcijai vykdyti – 0,5 mln. Eur.

  

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 m. programos įgyvendinimo prioritetines priemones, krašto apsaugos sistemos 2015 m. veiklos prioritetus, pavestas vykdyti užduotis, augančius tarptautinius įsipareigojimus ir reikšmingai kintančią saugumo padėtį regione bei siekiant įgyvendinti politinių partijų pasirašytą susitarimą, pagal kurį lėšos krašto apsaugai būtų nuosekliai didinamos ir 2020 m. siektų 2 proc. BVP, Krašto apsaugos ministerijai skirti asignavimai 2015 m. sudaro 1,11 proc. bendrojo vidaus produkto (pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas).

  

Įgyvendinant Krašto apsaugos sistemos misiją, kurios tikslas formuoti ir įgyvendinti Lietuvos gynybos politiką rengiant kariuomenę, gebančią savarankiškai ir kartu su sąjungininkais užtikrinti Lietuvos Respublikos suverenumą, teritorijos vientisumą ir jos piliečių saugumą, taip pat prisidėti prie pasaulinio ir regioninio stabilumo, Krašto apsaugos sistemos veikla 2015 m. orientuota į tokius prioritetus, kaip glaudesnė sąveika su Europos Sąjungos ir NATO valstybėmis narėmis, glaudesnis bendradarbiavimas su kaimynais; nacionalinių pajėgumų stiprinimas, tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimas, NATO sąjungininkų karinių vienetų buvimo Baltijos regione siekimas; kibernetinio saugumo stiprinimas. Įgyvendinant prioritetus, numatoma:

 

 • Pasiekti numatytų susitarimų dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemų ir Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo;
 • Stiprinti sausumos karinių vienetų kovinius pajėgumus, aprūpinant jas būtina ginkluote, taktinėmis ryšio ir transporto priemonėmis;
 • Stiprinti Krašto apsaugos savanorių pajėgas, kaip Lietuvos kariuomenės rezervo branduolį;
 • Stiprinti specialiųjų operacijų pajėgumus;
 • Vystyti oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos sistemą;
 • Atkurti paieškos ir gelbėjimo iš oro ir jūroje, taip pat transportavimo oru pajėgumus;
 • Stiprinti informacijos perdavimo pajėgumą;
 • Pradėti Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės infrastruktūros, skirtos priimančiosios šalies paramos reikmėms, statybą;
 • Plėtoti Generolo Silvestro Žukausko poligono Pabradėje infrastruktūrą ir karinio rengimo sistemą;
 • Dalyvauti tarptautinėse NATO, Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų vykdomose operacijose ir misijose;
 • Budėti NATO greitojo reagavimo pajėgose ir Europos Sąjungos Šiaurės kovinėje grupėje bei dalyvauti NATO greitojo reagavimo pajėgų pratybose;
 • Įkurti Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą;       

 

2015 m. KAS asignavimų (patvirtinta valstybės biudžeto programų sąmata) paskirstymas pagal išlaidų sritis

 

 

Formuojant KAM 2015 m. biudžeto projektą, prioritetas buvo skirtas Lietuvos kariuomenės modernizacijos projektams, susijusiems su:

 

        Lietuvos kariuomenės kovinės galios stiprinimu;

        Lietuvos kariuomenės kovinės paramos pajėgumų plėtra;

        Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo ir priimančiosios šalies paramos pajėgumų vystymu.

 

Krašto apsaugos ministerijos programų struktūrą sudaro devynios programos. Didžiąją dalį, t.y. 361,5 mln. Eur (85 proc. visų KAM skiriamų asignavimų), sudaro asignavimai, skiriami septynioms programoms – Sausumos pajėgų, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų, Karinių operacijų, Logistikos, Specialiųjų operacijų pajėgų ir KAS personalo rengimo. Šios programos tiesiogiai skirtos didinti gynybinį pajėgumą bei užtikrinti efektyvų valstybės gynybos sistemos veikimą ir Lietuvos kariuomenei keliamų uždavinių įgyvendinimą tiek nacionaliniame kontekste, tiek įgyvendinant įsipareigojimus, susijusius su naryste NATO ir ES.

 

Kita dalis – 63,5 mln. Eur arba 15 proc. skiriama dviem programoms: „Centralizuotos tarnybos“ ir „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“. Centralizuotos tarnybos, aprūpindamos KAM ir kitas KAS institucijas, padeda KAS institucijoms efektyviai vykdyti nustatytus uždavinius. Vykdant programą „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“, užtikrinamas efektyvus KAS valdymas, padedantis nustatyti tinkamas gynybos politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo gaires, planuoti siektinus Lietuvos kariuomenės pajėgumus ir jų plėtrą, planuoti gynybos išlaidas laikantis NATO standartų ir racionaliai panaudoti KAS skirtus asignavimus numatytiems tikslams įgyvendinti.

 

2015 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI (8.331,1 mln. Eur) PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS SU ES PARAMOS LĖŠOMIS (proc. BVP)

 

2015 m. patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai skiriami gynybos funkcijai sudaro – 480,7 mln. Eur, iš jų: Krašto apsaugos ministerijai skirti asignavimai gynybos funkcijai sudaro – 384,9 mln. Eur, kitų institucijų, t.y. LR valstybės saugumo departamento, Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, asignavimai skirti gynybos funkcijai sudaro 95,8 mln. Eur.

 

2003-2015 M. KAS ASIGNAVIMAI

 

 

PASTABOS:

1. 2003-2014 m. pateikiami KAM biudžeto vykdymo duomenys, 2015 m. – patvirtintas asignavimų planas.

2. 2003-2012 m. duomenys pateikti pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą BVP to meto kainomis.

3. 2014-2015 m. duomenys pateikti pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas.

 

 

2014 M. ASIGNAVIMAI KRAŠTO APSAUGAI

 

 

2014 m. Krašto apsaugos ministerijos išlaidos krašto apsaugai, įskaitant asignavimus dotacijoms savivaldybėms mobilizacijos funkcijai vykdyti, sudarė 1111,1 mln. Lt (321,8 mln. Eur), arba 0,89 proc. BVP (pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas), iš jų gynybos funkcijai 994,4 mln. Lt (288 mln. Eur), arba 0,79 proc. BVP.

 

2014 m. KAS asignavimų (biudžeto vykdymas)

paskirstymas pagal išlaidų sritis

 

 

Duomenis parengė KAM Finansų ir biudžeto departamentas

Informacija atnaujinta 2015.03.18
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media