Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
23 25 28
2 3 5 6 7
10 13 14
18 19 21 22
23 24 25 26 27 28
30 2 4

Biudžeto suvestinė

2014 M. ASIGNAVIMAI KRAŠTO APSAUGAI

 

2013 m. gruodžio 12 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą, kuriuo patvirtinti asignavimai Krašto apsaugos ministerijai sudaro 980,5 mln. Lt, įskaitant asignavimus Lietuvos šaulių sąjungai – 2,2 mln. Lt ir asignavimus dotacijoms savivaldybėms mobilizacijos funkcijai vykdyti – 1,1 mln. Lt.

2014 m. liepos 10 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XII-659 1 straipsnio ir 1,7,8 priedėlių pakeitimo įstatymą, kuriuo patvirtinti asignavimai Krašto apsaugos ministerijai sudaro 1065,5 mln. Lt.

2014 m. liepos 30 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 756 „Dėl 2014 metų Privatizavimo fondo lėšų dalies paskirstymo“ Krašto apsaugos ministerijai iš 2014 m. Privatizavimo fondo lėšų buvo skirti 45,0 mln. Lt Kariuomenės pajėgumų atkūrimo ir priimančiosios šalies paramos teikimo 2014 m. programai įgyvendinti.


Iš viso Krašto apsaugos ministerijai skirti asignavimai 2014 m. sudaro 1110,5 mln. Lt, t.y. 0,89 proc. bendrojo vidaus produkto (pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas).


Įgyvendinant Krašto apsaugos sistemos misiją, kurios tikslas formuoti ir įgyvendinti Lietuvos gynybos politiką rengiant kariuomenę, gebančią savarankiškai ir kartu sus sąjungininkai užtikrinti Lietuvos Respublikos suverenumą, teritorijos vientisumą ir jos piliečių saugumą, taip pat prisidėti prie pasaulinio ir regioninio stabilumo, Krašto apsaugos sistemos finansavimas 2014 m. orientuotas į tokius veiklos prioritetus, kaip glaudesnis bendradarbiavimas su kaimynais, glaudesnė sąveika su Europos Sąjungos ir NATO valstybėmis narėmis, nacionalinių pajėgumų stiprinimas ir tarptautinių įsipareigojimų gynybos ir saugumo srityje įgyvendinimas, t.y.:


• prioritetinių Lietuvos kariuomenės pajėgumų plėtojimas (ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimas);

• Lietuvos kariuomenės vienetų kovinės parengties išlaikymas;

• priimančiosios šalies paramos NATO oro policijos misiją vykdantiems sąjungininkams gerinimas;

• Lietuvai priskirtų NATO pajėgumų siekių įgyvendinimas;

• bendradarbiavimo su JAV stiprinimas, didžiausią dėmesį skiriant bendroms pratyboms, didinančioms šalies gynybos pajėgumus;

• Baltijos valstybių susitarimų karinėje srityje įgyvendinimas;

• Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių bendradarbiavimas bendrų karinių vienetų kūrime;

• karių tarnybos sąlygų gerinimas;

• dalyvavimas tarptautinėse operacijose ir misijose;

• Lietuvos kariuomenės transformacijos proceso įvertinimas;

• aukštos parengties Lietuvos kariuomenės taikos meto užduočių įgyvendinimas.

 

 

2014 m. KAS asignavimų (patvirtinta valstybės biudžeto programų sąmata) paskirstymas pagal išlaidų sritis

 

 

 

Krašto apsaugos ministerijos programų struktūrą sudaro devynios programos. Didžiąją dalį, t.y. 918,7 mln. Lt (82,7 proc. visų KAM skiriamų asignavimų), sudaro asignavimai, skiriami septynioms programoms – Sausumos pajėgų, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų, Karinių operacijų, Logistikos, Specialiųjų operacijų pajėgų ir KAS personalo rengimo. Šios programos tiesiogiai skirtos didinti gynybinį pajėgumą bei užtikrinti efektyvų valstybės gynybos sistemos veikimą ir Lietuvos kariuomenei keliamų uždavinių įgyvendinimą tiek nacionaliniame kontekste, tiek įgyvendinant įsipareigojimus, susijusius su naryste NATO ir ES.

 

Kita dalis – 191,8 mln. Lt arba 17,3 proc. skiriama dviem programoms: „Centralizuotos tarnybos“ ir „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“. Centralizuotos tarnybos, aprūpindamos KAM ir kitas KAS institucijas, padeda KAS institucijoms efektyviai vykdyti nustatytus uždavinius. Vykdant programą „Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas“, efektyvus KAS valdymas padeda numatyti tinkamas gynybos politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo gaires, planuoti pajėgumų plėtrą ir jų panaudojimo perspektyvas, racionaliai panaudoti KAS skirtus asignavimus numatytiems tikslams įgyvendinti.

 

2014 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI (27 118,4 mln. Lt) IR KAM IŠ PRIVATIZAVIMO FONDO SKIRTOS LĖŠOS (45,0 mln. Lt) PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS SU ES PARAMOS LĖŠOMIS (proc. nuo BVP)

 

 

 

 

2014 m. patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai skiriami gynybos funkcijai sudaro – 1183.0 mln. Lt, iš jų: Krašto apsaugos ministerijai skirti asignavimai gynybos funkcijai sudaro – 867.1 mln. Lt, kitų institucijų, t.y. LR valstybės saugumo departamento, Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, asignavimai skirti gynybos funkcijai sudaro 315.9 mln. Lt

 

 

2005-2014 M. KAS ASIGNAVIMAI

 

 

 

 

PASTABOS:

1. 2005-2013 m. pateikiami KAM biudžeto vykdymo duomenys, 2014 m. – patvirtintas asignavimų planas ir iš Privatizavimo fondo skirtos lėšos.

2. 2005-2012 m. duomenys pateikti pagal Lietuvos statistikos departamento paskelbtą BVP to meto kainomis.

2013-2014 m. duomenys pateikti pagal 2014 m. rugsėjo mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas.

 

 

2013 M. ASIGNAVIMAI KRAŠTO APSAUGAI

 

 

2013 m. Krašto apsaugos ministerijos išlaidos krašto apsaugai, įskaitant asignavimus dotacijoms savivaldybėms mobilizacijos funkcijai vykdyti, sudarė 923,0 mln. Lt, arba 0,77 proc. BVP (pagal 2013 m. gruodžio mėn. Finansų ministerijos paskelbtas BVP projekcijas), iš jų gynybos funkcijai 817,0 mln. Lt (arba 0,68 proc. BVP);

 

 

2013 m. KAS asignavimų (biudžeto vykdymas)

paskirstymas pagal išlaidų sritis

 

 

 

 

 

Duomenis parengė KAM Finansų ir biudžeto departamentas

Informacija atnaujinta 2014.12.11
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas asmenuaptarnavimas@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media